Louky, travní ostrůvky či křoví jsou jedna z oblastí, kde se modelář může opravdu "vyřádit" :) Já pro tento úkol zvolil polotovary od Heki, WoodlandScenics, Nocha, Poláka a v menší míře další firmy. Vše je tedy z kategorie cenově relativně dostupných věcí. Všechna čísla i uvedené materiály však berte pouze jako informaci o tom, co používám já. Jediné, čím bychom se měli všichni řídit, je inspirací přímo v přírodě :) Bližší popis uvádím mezi jednotlivými obrázky a všem přeji pevné nervy a ať se dílo daří! :)

Vůbec první zkušební fotka na budoucí travní průsek mezi křovími. Vyšší trsy, dobře viditelné na pozadí, jsou Polák 5902 a 5908, tráva je mix z Heki decovlies - 1576, 1577 a 1575 (Wildgras, tedy "dlouhá" tráva) a trocha Heki decovlies 1590 a 1591 (Wiesengras, tedy "krátká" tráva) Dále molitan od WoodlandScenics na květenu - použitý až po zatravnění. Pro ty, kteří teď s hrůzou zjistili, kolik trav tu je a kolik stojí je mohu ujistit, že spotřeba rozhodně není tak velká :) Pro celý tento zelený pruh tedy bylo krom použitých surovin již potřeba jen lepidlo, nůžky a pinzeta, žádné jiné přístroje ani nářadí. Pro doplnění - Ta tráva, která je u Heki označena "decovlies" je na podkladu jako např. listí od Poláka, či různé foliáže. Je to tedy foliáž - jen s trávou a je ihned použitelná nalepením na místo a hlavně - NETRHAT, STŘÍHAT!!!! jinak ji zničíte!

Zetka slouží na mnoha fotkách jako "zkušební vozidlo" Při tvorbě část chyb mnohdy odhalí až fotky, protože vidíte jen výřez Vaší tvorby a více si všimnete detailů - i já na této fotce vidím pár větších chyb - a odstraním je :)

Pouze malé odbočení, ať není všude jen vagón :)

Větší pohled na louku, zde již byla použita i tráva Heki 3367, 3368 a 3360 - pro ty je však nutné mít k sypání elektrostatické sypátko. to je buď v produkci Nocha nebo na internetu lze najít další. Sypání těchto trav lze obejít jediným způsobem, používáním produktů "Heki decovlies" - viz komentář první fotky. Olemování louky opět tvoří Polák 5908, 5902 a Heki decovlies 1576 a 1575. Tmavší zelené plochy vlevo a vpravo jsou základ křoví a stromů - Heki 3369 tmavě zelená sypaná eletrostaticky. Naplánování trávy, keřů a stromů je vidět na celkových pohledech - pomocí zmačkaných novin. Je to velmi užitečné, neboť vymýšlet kde co bude až při zatravňování většinou není pro výsledek nejlepší.

Pohled shora na travní průsek mezi křovími (první fotka) zde již po stranách eletrostatem nasypána tmavě zelená tráva Heki 3369 jako podklad pro keře a listnaté stromy. Navíc již doplněn i molitan a mechovka různých barev u kolejí.

První keře, opět hlavně zkouška vizáže :) Tráva se již stále opakuje jak byla uvedena výše, zde s bílým molitanem od WoodlandScenics. Keře jsou z Nevěstina závoje, alespoň tak se prý jmenuje ona rostlina, která i u nás dříve hojně rostla na vesnických zahrádkách. Já ji mám nyní koupenou od NOCHa, prodávají jí však skoro všichni výrobci - přírodní materiál ke stavbě stromů a keřů. Tvorba i potřebné suroviny na keře je vidět na fotografiích v Návodech - Strom

Další pohled na keře, zde se velmi dobře osvědčily Divoké keře od Poláka (5902) jako přechod mezi trávou a velkými keři.

A Zetka nesmí chybět :) Jen upozorňuji na to, že se hlavně člověk nesmí bát velikosti keřů.
Já trvale vycházím z mnoha fotek reality a i zde je vidět velikost vagónu a keřů či stromoví...

pouze jiný úhel, je vidět krásná struktura přírodního materiálu - mnoho větviček za nás již vytvořila sama příroda, my to jen posypem :)

A dodatek ke keřům, všechny kostry keřů jsou před posypáním sprejem nastříkány na hnědočernou.