Pohled od východu, křoví vpravo je dole sestříháno pro budoucí drátovod k výhybce.

Zarostlý plot u skladištní plochy

Křoví naproti skladišti. Zde je použito jen přirodního materiálu.

První dva ze stromů tvořících les, již zmíněných i v předcházejících fotkách.

Ptačí perspektiva východního zhlaví. Vpravo pastvina, budoucí remíza, nahoře vlevo skladištní plocha, dole stavědlo, chybějící pumpa...

Les, všudepřítomné břízy... motorák teprve přijede :)

M152 na modulu...