Budoucí východní stavědlo, místo nyní čeká na zatravnění

Pohled na západní zhlaví, tráva je zde v "parkové" - udržovanější úpravě

Stejné místo, jiný pohled. Na kraji modulu budoucí náznaky zahrádek, jedna s neosekanou travou

Na pět minut při dnešní tvorbě zasvítilo oknem sluníčko. Fotky mají ihned jiný nádech, nejen díky ještě nezaschlému lepidlu :)

Ještě jeden pohled jsem stačil při slunečním svitu vyfotit. Vpředu již vyrůstá plot, prozatím chybí i křoví.

Strom vedle stavědla již vyrostl. Roste rychle - z drátové kostry a listí Polák

Začínají se objevovat i první detaily - zde by měly být ploty od pomyslné vilové čtvrti

A po vytvoření plotu se již mohl nastěhovat i první obyvatel modulu, přesto si již stačil v trávě vyšlapat cestičky :)
Ploty jsou z produkce Faller

Oplocení vilových zahrad v celkovém pohledu

A jelikož mě dočasně ploty začaly bavit, zde se již tvoří další.
Ten však již kupovaný není, plně postačily špendlíky a síť proti mouchám - jeden z nejlevnějších plotů a já ho rád používám :)